دوشنبه, 25 شهريور 1398

عنوان : تكمیل و بهره برداری از پل جنب مسجد آقا سید بریشی
کد خبر : ۲۴۸۰
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ 
ساعت : ۸:۸:۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تکمیل پل جنب مسجد آقا سید کیا بریشی به روایت تصویر

بازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0