چهارشنبه, 1 خرداد 1398

عنوان : ایمن سازی پیچ خطرناك میانحاله به منظور كاهش تصادفات و جلوگیری از خطرات احتمالی توسط واحد ترافیك شهرداری كتالم وساداتشهر
کد خبر : ۳۱۱۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ 
ساعت : ۱۰:۳۳:۴۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰
بازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0