دوشنبه, 2 ارديبهشت 1398

عنوان : دیدار جناب شهردار باتفاق آقای شریعت نژاد نماینده مجلس و دیگر مسئولین ازایستگاه آتش نشانی ساداتشهردر ایام نوروز
کد خبر : ۳۱۱۶
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ 
ساعت : ۱۲:۶:۵۰

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

بازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0