دوشنبه, 25 شهريور 1398

عنوان : افتتاح پروژه های هفته دولت شهرداری كتالم و ساداتشهر
کد خبر : ۳۱۴۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ 
ساعت : ۱۱:۳۳:۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

افتتاح پروژهای شهرداری کتالم و ساداتشهر بمناسبت هفته دولت

کلنگ زنی پارک محله ای 
افتتاح اتاق سرور و اتوماسیون اداری شهرداری


افتتاح پروژه دیواره حفاظتی رودخانه مشا کلایه


افتتاح آسفالت معابر سطح شهر کتالم و ساداتشهر
بازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0