سه‌شنبه, 25 خرداد 1400
  • ساعت : ۹:۵۹:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ 
  • کد خبر : ۳۱۴۶
آتشنشانان دریادلانی هستند كه در هنگام بروز حوادث جان به كف و بی محابا دل به آتش می زنند و دل دریایی داشتن یعنی همین.

آتشنشانان دریادلانی هستند که در هنگام بروز حوادث جان به کف و بی محابا دل به آتش می زنند و دل دریایی داشتن یعنی همین.
آتشنشانان با حماسه آفرینی های خود در نبرد با شعله های خانمان سوز، جوانه های امید را از بستر خاکسترها می رویانند.
هفتم مهر ماه روز آتشنشان گرامی باد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0