احمد خوش قلب
  شهردار کتالم و ساداتشهر

   


  news categories 
  شروع پروژه احداث دیوارحفاظتی در رودخانه مشاكلایه
  news code : 3262  |  event date : Sun Nov 19, 2023 06:41
  احداث كانال هدایت آبهای سطحی اینبار در محور اصلی
  news code : 3261  |  event date : Sun Nov 19, 2023 06:33
  میلاد حضرت زینب كبری(س)مبارك باد
  news code : 3260  |  event date : Sun Nov 19, 2023 06:28
  آسفالت كوچه های شهید دستغیب ۲۴، نیلوفر ۲، ۳ و ...
  news code : 3259  |  event date : Mon Oct 16, 2023 20:30
  Page1of13123456...13.Next.GO     6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0